Certyfikaty

LOYD jest marką odpowiedzialną społecznie. Jednym ze sposobów przekazania Państwu naszego stanowiska świadomości ekologicznej jest przystąpienie do dobrowolnych programów certyfikacyjnych takich jak: Rainforest Alliance i UTZ.

rainforest-alliance-logo
RAINFOREST ALLIANCE
MISJA

Chronić  bioróżnorodność i dobrobyt społeczny poprzez zmiany w praktykach rolnych, zachowaniach biznesowych oraz w postrzeganiu problemów środowiska u Klientów.

WIZJA

Świat, gdzie  ludzie żyją w dobrobycie i harmonii ze środowiskiem.

STRATEGIA

Ziemia i ludzie  są od siebie zależni; trzeba dbać o środowisko szczególne tam, gdzie znajdują się największe zasoby. Poprzez naukę i certyfikację upraw można przyczyniać się do poprawy warunków życia i jednocześnie chronić środowisko.

Utz_certified_logo.svg
UTZ
MISJA

Program  UTZ promuje system zrównoważonych upraw i poprawy warunków pracy rolników, który ma wspomagać utrzymanie dobrostanu środowiska, uzyskania większych plonów z upraw oraz wspierać poprawę jakości życia rolników.

WIZJA

Stworzenie  bardziej zrównoważonych łańcuchów dostaw, spełniających rosnące wymagania i oczekiwania rolników, przemysłu spożywczego oraz konsumentów.

STRATEGIA

UTZ jest  międzynarodowym programem certyfikacji herbaty. Widząc etykietkę UTZ możesz mieć pewność co do pochodzenia herbaty a także, że wyprodukowana została w sposób bardziej odpowiedzialny tj. z poszanowaniem ludzi pracujących przy jej produkcji, jak również natury.