Certyfikaty

LOYD jest marką odpowiedzialną społecznie. Jednym ze sposobów przekazania Państwu naszego stanowiska świadomości ekologicznej jest przystąpienie do dobrowolnych programów społecznych takich jak: Rainforest Alliance i UTZ.
  • Rainforest Alliance
  • UTZ

Misja

Chronić bioróżnorodność i dobrobyt społeczny poprzez zmiany w praktykach rolnych, zachowaniach biznesowych oraz w postrzeganiu problemów środowiska u Klientów.

Wizja

Świat, gdzie ludzie żyją w dobrobycie i harmonii ze środowiskiem.

Strategia

Ziemia i ludzie są od siebie zależni; trzeba dbać o środowisko szczególne tam, gdzie znajdują się największe zasoby. Poprzez naukę i certyfikację upraw można przyczyniać się do poprawy warunków życia i jednocześnie chronić środowisko.

Misja

Program UTZ promuje system zrównoważonych upraw i poprawy warunków pracy rolników, który ma prowadzić do utrzymania dobrostanu środowiska, uzyskania większych plonów z upraw oraz poprawy jakości życia rolników.

Wizja

Stworzenie zrównoważonych łańcuchów dostaw, spełniających rosnące wymagania i oczekiwania rolników, przemysłu spożywczego oraz konsumentów.

Strategia

UTZ jest międzynarodowym programem certyfikacji herbaty. Widząc certyfikat UTZ możesz mieć pewność co do pochodzenia herbaty a także, że wyprodukowana została w sposób odpowiedzialny tj. w pełnym poszanowaniu ludzi pracujących przy jej produkcji jak również natury.