PL

Pierwsza Dama pije herbatę LOYD

W czwartek 14 czerwca 2018 roku w ogrodach Pałacu Prezydenckiego na Gali konkursu AgroLiga 2017 spotkali się najlepsi w kraju rolnicy i przedstawiciele najprężniej rozwijających się firm agrobiznesowych. Nie zabrakło oczywiście marki LOYD, ze swoimi produktami.

Stoisko Mokate odwiedziła Para Prezydencka. Pan Prezydent Andrzej Duda i Pierwsza Dama pozowali do wspólnego zdjęcia z Panią Sylwią Mokrysz, prokurentem Mokate SA. Częstowali się również herbatą LOYD, która, jak widać na zdjęciu poniżej, smakowała szczególnie Pierwszej Damie, Pani Agacie Kornhauser-Dudzie.

W swoim przemówieniu Prezydent RP Andrzej Duda zwrócił uwagę, że powinniśmy budować markę Polski jako kraju produkującego dobrą, zdrową żywność. „Budowanie tej marki jest niezwykle istotne, dlatego m.in. uważam, że szczególna ochrona polskiego rolnictwa, polskich rolników, szczególna ochrona bezpieczeństwa żywności w Polsce powinna znaleźć się w najważniejszym akcie prawnym, jakim jest konstytucja” – podkreślił prezydent dodając, że stąd jego propozycja, by takie pytanie znalazło się w referendum. „Jestem przekonany, że zdecydowana większość Polaków będzie za tym, żeby konstytucja chroniła i doceniała polskich rolników, a przede wszystkim, żeby jasno i wyraźnie mówiła o bezpieczeństwie żywnościowym” – zaznaczył.

Galeria z wydarzenia