Certifikáty

LOYD je atraktivní a společensky odpovědná značka. Jedním ze způsobů, jak vám můžeme představit i naše ekologické povědomí, je zapojení do dobrovolných programů, jakými jsou Rainforest Alliance a UTZ.
  • UTZ
  • Rainforest Alliance

Mise

Program UTZ propaguje systém udržitelného pěstování a zlepšování pracovních podmínek zemědělců, což vede k pomoci ochraně životního prostředí, získávání vyšších výnosů z plodin a pomáhá zlepšovat kvalitu života zemědělců.

Vize

Umožňuje vytváření vyváženějších dodavatelských řetězců, které splňují rostoucí požadavky a očekávání zemědělců, potravinářského průmyslu a spotřebitelů.

Strategie

UTZ je mezinárodním certifikačním programem pro udržitelné pěstování čaje. Znak UTZ na výrobku garantuje původ čaje a stejně tak skutečnost, že byl vyroben zodpovědnějším způsobem, tj. v respektu k lidem pracujícím při jeho pěstování a také k přírodě.

Mise

Chránit biologickou rozmanitost a blahobyt společnosti prostřednictvím změn v zemědělských postupech, podnikatelském chování a vnímání environmentálních problémů u zákazníků.

Vize

Svět, ve kterém lidé žijí v prosperitě a v harmonii s životním prostředím.

Strategie

Země a lidé jsou na sobě závislí; péče o životní prostředí je nezbytná především tam, kde se nacházejí největší zdroje; cestou vzdělávání a certifikování procesu pěstování plodin můžeme přispět ke zlepšení životních podmínek a zároveň chránit životní prostředí.